+31651942320 [email protected]

Coaching en begeleiding op de werkvloer

Coaching en begeleiding kan worden ingezet voor Individuele medewerkers die vastlopen op het werk, maar ook voor begeleiding afdelingsbreed. Denk aan afdelingen waar door stress ( reorganisatie/ functie wijziging ), ruzies en of pesten de werkvreugde en kwaliteit van het werk negatief beïnvloed word. Maar ook voor nieuwe afdelingen waar de individuele personen nog geen onderlinge band hebben en geen ( ver- )binding met het geheel.

Coaching en begeleiding richt zich ook op pesten en uitsluiting, discriminatie en grensoverschrijdend ( seksueel ) gedrag.

Begeleiding kan dan plaatsvinden op o.a. het gebied van:

  • houding en communicatie
  • grenzen herkennen en bewaken
  • cohesie en samenwerken
  • stress en burn-out 
  • wederzijds respect en acceptatie
  • preventief tegen uitval

Hoe werk ik? Na een intake kijken we of er voldoende draagkracht is voor een coaching of begeleidingsovereenkomst. In deze overeenkomst formuleren we de doelen van het traject en de tijd waarbinnen we het traject willen afsluiten. Mogelijk maken we ook een afspraak over een evaluatie momenten.

Bij zowel coaching als begeleiding is er altijd sprake van maatwerk en steunt altijd op onderstaande 4 punten: Verduidelijken van de hulpvraag, haalbaarheid van die hulpvraag, opstellen van een reëel plan, meetbaarheid en preventief naar de toekomst.

In de overeenkomst staan ook de basisafspraken zoals bijvoorbeeld de kosten, waar en wanneer we elkaar zien, hoe we met elkaar omgaan, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Vragen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Gebruik de contact knop.

contactformulier