+31651942320 [email protected]

Examenregeling

Algemeen:
-2 maal per jaar zijn er examens Smart & Safe. Deze vinden plaats in het voor en het najaar.
Of uw kind deel mag nemen hangt af van het moment van instroom en de vorderingen die uw kind heeft gemaakt. Of uw kind daar klaar voor is bepaalt de trainer in eerste instantie zelf. Daarnaast mag u als ouder en als deelnemer, zelf aangeven nog geen examen te (willen) doen. Graag wel de reden hiervoor even kenbaar maken.
De examens vinden plaats tijdens de reguliere training. Ook als uw kind geen examen doet is het voor hem/haar verstandig om wel aanwezig te zijn. Voor veel kinderen is dit een gelegenheid om te zien wat zij zelf in de toekomst gaan doen. Het is een leermoment en daarnaast ondersteunen zij de anderen die wel examen doen.
Aan het eind van het examen maken we een groepsfoto. Met alle leden van de groep. Wacht dus even met omkleden tot deze foto gemaakt is. Wie niet herkenbaar op social media geplaatst mag worden, zal op deze foto onherkenbaar worden gemaakt.

Kosten:
– Aan het deelnemen aan het examen zijn kosten verbonden. Voor 2019 blijft dit €10,
– Dit is inclusief de patch en het certificaat. U dient dit bedrag een week voor het examen te hebben voldaan.

De deelnemer:
Gedurende het examen dient de deelnemer de club kleding te dragen. (Zwarte lange broek met de hoogst behaalde patch op het linker bovenbeen en het club shirt.
Daarnaast is het net als tijdens de reguliere training verboden om sieraden te dragen en lang haar los te laten hangen.
De deelnemer dient zijn (deugdelijke) bescherming te gebruiken (bitje en kruis bescherming).
Voor examen 4 en 5 zijn ook handschoenen en scheenbescherming nodig. Deze kunnen eventueel ook geleend bij Jiredin.
Onsportief en of gevaarlijk gedrag resulteert direct in beëindiging van het examen. De betreffende deelnemer is dan gezakt.
Kom op tijd! Dit is 15 minuten voor aanvang.

De ouders en het examen:
-Tijdens het examen is het niet mogelijk om te komen kijken.
Over de uitslag van het examen is geen discussie mogelijk. Heeft u op of aanmerkingen over het verloop van het examen (niet inhoudelijk), dan kunt u deze op een later tijdstip met de trainer bespreken.
Er zal een demo/kijkdag worden geplant waarop de kinderen kunnen laten zien waar zij trots op zijn. Dit is dus een andere dag dan het examen. De datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Voor iedereen, een fijn en succesvol examen. Doe je best, wees een goede trainingspartner (luister goed naar de opdracht) en vergeet vooral niet om ook plezier te hebben!

De examen data voor 2019
– de week van 8 april voorjaar examens 
– de week van 19 november najaar examens

Jiredin coaching en training- Kastanjelaan 19-6042 GT Roermond- 25.05.2018 Bijgewerkt 13.04.2019