+31651942320 [email protected]

Sterk tegen (seksueel) misbruik.

Dat we ooit in aanraking komen met dit moeilijke thema is dus vrijwel zeker. De kans dat we iemand kennen die misbruikt is ( of wordt ) is aanzienlijk. Even zo groot is de kans dat we iemand kennen die misbruikt ( /of heeft misbruikt ).  Toch praten we er liever niet over, want dat is zo moeilijk…

Met deze training willen we het praten hierover gemakkelijker maken en je informeren en je vaardigheden leren waarmee je de kans op ( seksueel ) misbruik kunt verminderen, misbruik kunt herkennen en hoe je dan kan ( en soms moet ) handelen.

We geven deze training aan instellingen en bedrijven, maar ook als workshop voor individuele belangstellenden. Ouders en grootouders maar ook mensen in de zorg zoals tandartsassistenten, ( fysio ) therapeuten, remedial-teachers …enz.

Preventief

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventie neemt dan ook een belangrijke plek in tijdens deze dag. Hiervoor moeten we naar een aantal feitelijkheden kijken. Maar ook naar waarom de ene persoon meer risico loopt dan de andere? Naar hoe een dader zijn/haar slachtoffer kiest en ook naar de dader zelf.

Een preventieve maatregel kan zijn:  kinderen en kwetsbare volwassenen informeren op een niet beangstigende en op de persoon afgestemde manier.  Werk aan hun emotionele/sociale weerbaarheid, middels individuele of groepstraining. Laat ze zien dat je er voor hun bent en dat ze alles met je mogen bespreken. Tijden de training kijken we naar hoe we dat in jouw situatie zouden kunnen aanpakken.

Maak intimiteit en seksualiteit bespreekbaar, thuis en op het werk. Wacht daar niet mee tot er problemen zijn of dat er vermoedens bestaan. Weet wat je met doen en bij wie je terecht kunt om je vermoeden of gedachten mee kunnen delen.

Op het werk moeten de afspraken op papier staan ( protocollen ) en moet er regelmatig bijscholing plaatsvinden. Onder andere over het gebruik van de Meldcode. Zorg dat er intern en extern ( leerlingen, patiënten, cliënten ) duidelijkheid is over deze afspraken. ( Indien deze protocollen en afspraken niet aanwezig zijn kunt u daarbij ondersteuning krijgen. ) Transparantie hierin zorgt voor veiligheid voor u ( als dienstverlener ) maar zeker ook voor de ander.

Herkennen van de signalen

Een vermoeden van misbruik dat meestal begint als een vaag onderbuikgevoel kan ontstaan door verschillende ( on- ) bewust opgevangen signalen. Denk eens aan steeds terugkerende onlogische blauwe plekken en striemen, veel ziek zijn of een onverklaarbare veranderingen in het gedrag. Wat doe je met dat vermoeden, naar wie gaat u voor hulp?  Hier gaan we tijdens de training, specifiek gericht op uw doelgroep, verder op in.

Handelen

Twijfel en angst is vaak een reden om weg te kijken. Leggen we de ( eerst nog vage ) vermoedens naast ons neer en wachten we tot we zekerheid hebben, met het risico dat het dus al te laat is of veel langer heeft geduurd dan wanneer je actie had ondernomen? Of gaan we al iets doen?   “Maar dat is nogal wat, iemand beschuldigen!”  Laten we sowieso iets heel belangrijks recht zetten. Wij gaan niemand beschuldigen en gaan zelf geen verhaal halen ( dat laten we over aan de bevoegde instanties ). We hebben de bevoegdheid niet, de kennis niet en we zouden onszelf en anderen alleen maar in gevaar kunnen brengen.

Die eerste stap zetten is moeilijk. Slachtoffer zijn en geen kans of kennis hebben om hulp in te schakelen is nog veel moeilijker.  Mogen zij op u rekenen?

In het kort

De basistraining duurt een dagdeel van 4 uur. Deze training geven op grond van open inschrijving ( dus voor iedereen ) en als bedrijfstraining op maat. Indien u maatwerk wenst, bijvoorbeeld specifiek gericht op de professionals en protocollen binnen uw instelling, dan kan de training meer tijd in beslag nemen. In deze tijd ontvangt u niet alleen veel bruikbare informatie, maar gaat u ook zelf aan de slag met verschillende casus ( voorbeelden van situaties ) waarin u alleen, of met een partner gaat kijken naar hoe u in deze het beste zou kunnen handelen.
Ook is er aandacht voor communicatie technieken ten aanzien van het slachtoffer en het op de juiste manier verwijzen en informeren. Naast juridische grenzen die u heeft als burger of misschien als professional, spelen er natuurlijk ook meerdere persoonlijke emotionele grenzen. Daarom leert u ook omgaan met uw eigen angsten onzekerheden en werken we aan het daadkrachtig handelen.

Wenst u meer informatie over startdata of over de mogelijkheid tot een training bij u op locatie? Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op.

Eerstvolgende workshop:

Data voor 2020 staan nog niet vast.

aanmeldformulier

!!! Heeft u op dit moment te maken met misbruik of heeft u direct vragen over misbruik? Bel dan met tel: 0900-0101 voor Slachtofferhulp Nederland of tel: 0800-2000 voor het Meldpunt Huiselijk Geweld. Deze instellingen helpen u graag verder!!!

Verwerking van misbruik

Verwerking is vaak een zware opgaven. Veel slachtoffers blijven hier jaren mee rondlopen en meestal lukt dat ook niet alleen. Voor verwerking van misbruik kunt hulp krijgen o.a. in de vorm van coaching en counseling.

Als gediplomeerd weerbaarheidstrainer, coach en geregistreerd docent gevaarsbeheersing kan ik een bewijs van goed gedrag overleggen. Daarnaast ben ik gecertificeerd trainer voor trainers op het gebied van seksualiteit.
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact met mij op.

contactformulier