+31651942320 [email protected]

De komende weken is Jiredin op bezoek bij BS De Kasteeltuin waar de kinderen een specifiek voor hen samengesteld weerbaarheidsproject gaan doorlopen. Op deze kleurrijke school in het groen, met eigen bijenvolk en een buitenlokaal (!!!!wow!!!) zullen alle 220 leerlingen van de peuters tot de schoolverlaters deelnemen. Afhankelijk van de leeftijd van de groep zullen we aan de slag gaan met verschillende thema’s binnen de sociale weerbaarheid. Hierbij kan u denken aan het durven aangeven van persoonlijke grenzen, het blij zijn met jezelf, samenwerken, probleemoplossend denken, respect hebben voor elkaar en opkomen voor jezelf. Ik heb er heel veel zin in!